Skräddarsydda tavlor

Tavlor
______

Profeten Mohammad(S) sade:
”Ta för vana att skriva ner hadither för att Gud avlägsnar olyckor och svårigheter från folket tack vare de som skriver ner och sprider dessa läror.”