Skräddarsydda kläder

HayaH kollektion
______

I en hadith Qodsi säger Gud till Profeten Mohammad(S):
”Säg till Mina tjänare att inte klä sig i Mina fienders kläder och inte efterlikna dem, för att då kommer de också vara Mina fiender.”