Rea
  • Den Heliga Koranen - Juz' 30
  • Den Heliga Koranen - Juz' 30
  • Den Heliga Koranen - Juz' 30
  • Den Heliga Koranen - Juz' 30
  • Den Heliga Koranen - Juz' 30
  • Den Heliga Koranen - Juz' 30
  • Den Heliga Koranen - Juz' 30

Den Heliga Koranen - Juz' 30

140 kr

Nu har du möjlighet att recitera den heliga Koranens sista juz' (30:e sektion) tillsammans med översättning  och kommentartolkning på svenska i en och samma bok. Få en grundligare förståelse för betydelsen av Guds ord, nedsändelsessammanhang för varje surah,  versers djupare innebörd och mycket mer. Allt baserat på metoden Korantolkning genom Koranens egna verser enligt Profeten(S) och Ahl al-Baits(A) lära och genom deras vägledande hadither!