Muggar

Muggar
______

Imam Ridha(A) sade:
”Förnya släktskapsbanden även [om detta skulle ske] via drickandet av vatten [som ni bjuder varandra på].”