Koran

Koran
______

Profeten Mohammad(S) sade:
"Be varje bön som om det vore din sista."