Hempynt

Hempynt
______

”O folk, sannerligen är detta liv flyktigt och förvisso är nästa värld den bestående boningen.”

(Den heliga Koranen 40:39)