Hälsa

Hälsa
______

Imam Kadhim(A) sade: ”Matning leder till förlåtelse av synder.