Bönekläder

Bönekläder
______

Imam Sadiq(A) sade:
”Att be med välluktande kropp och klädsel excellerar bönen sjuttio gånger mer än vid icke-parfymerad kropp och klädsel.”