Rea
  • Salat (bön) och duaa (åkallan)
  • Salat (bön) och duaa (åkallan)

Salat (bön) och duaa (åkallan)

30 kr

Salat (bön) och duaa (åkallan) är två anslutningslänkar och kommunikationssätt genom vilka människan välsignats, förärats och uppmanats att tala till sin Herre och Gud. Medan salat får människans själ att sväva och lyfta till sin Herre, genomsyras av Hans närhet och bli förälskad, så låter duaa denna kärlek till Gud att sippra fram ur djupet av människans själ och strömma ut via hennes tunga. I mångtaliga hadither har Guds älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) beskrivit inte bara vikten av salat och duaa som förpliktelser inför Gud och ett sätt att lovprisa Honom och visa tacksamhet för Hans otaliga välsignelser, utan även sökt måla upp deras sublima andliga värde och skönhet som knappt gått att innefatta i ord och måste skådas med hjärtat. Således har salat och duaa, även om de antagit olika former i olika trosriktningar genom historien, ändå alltid lyfts fram av Guds profeter(A), deras efterträdare och följeslagare som kanske det allra mest framstående och ett kärt moment och samtalsstund mellan tjänare och Gud.

Denna bok avser att ge en mycket kort och sammanfattad inblick i salat och duaa samt framlägga en utförligare presentation av framförallt de praktiska momenten av salat wajib (obligatorisk bön) så att det må med Guds vägledning och välsignelse samt, i det sanna följet av Hans och vår älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A), vara ett inledande steg till att uträtta denna förpliktelse korrekt och framförallt stärka vår relation med vår Herre inshaAllah! 

Kundrecension

Baserad på 1 recension Skriv en recension