Rea
  • Fatima Zahras(A) liv
  • Fatima Zahras(A) liv

Fatima Zahras(A) liv

50 kr

Denna bok är en inblick i livet på den noblaste kvinnan som mänsklig historia någonsin skådat. Kvinnan är Fatima Zahra(A), dotter till Profeten(S) i Islam.

Profeten(S) ärade Fatima Zahra(A) med den högsta rangen och ställningen bland alla kvinnor i Islam. Hon var inte endast ett föredöme för män och kvinnor inom den moraliska och spirituella aspekten inom religionen, utan spelade även en betydande roll inom Islams reformation och spridning. Fatima Zahra(A) spelade sannerligen en stor roll i att förhindra ummahn (islamiska nationen) från att avvika från den väg som Profeten(S) hade utsett för dem i fråga om ledarskapet och kalifatet vilket var ämnat till Imam Ali(A). Hon bjöd de som hade usurperat Imam Alis(A) rätt till ledarskapet tillbaka till den rätta vägen och påminde dem ständigt om deras skyldigheter gentemot Profetens(S) hushåll.