Rea
  • Den dolda skatten
  • Den dolda skatten

Den dolda skatten

50 kr

Denna lilla bok är översättningen av Hadithe-Halila, berättelsen om det indiska krusbäret. Den har kommit till oss från Imam Sadiq(A), den sjätte av tolv obefläckade Imamer av profeten Mohammads(S) hushåll. Imam Sadiq(A) levde i mitten av det andra århundradet av den islamiska eran. Den tragiska massakern på den tredje Imamen, Imam Hossein(A), berodde på att han kämpade mot de fientliga krafterna av den ogudaktiga Umayyaddynastin för beskyddandet av den islamiska tron och dess heliga principer som hans morfar, Profeten Mohammad(S), hade fastställt som vägledning och utveckling för människorna. Imam Hossein(A) föll då som en martyr i detta syfte i Karbala och hela Profetens(S) familj, i synnerhet Imamerna(A), valde därefter att leva tillbakadraget.

Du kan även läsa boken digitalt genom att klicka här