Rea
  • Att känna Gud
  • Att känna Gud

Att känna Gud

60 kr

Mänsklig tro, liksom människans kunskap, vetenskap och teknik, når framsteg genom århundradena. Religion föregår historia och har alltid uppehållit mänsklighetens särskilda tillgivenhet och uppmärksamhet. Språk, skrift, och medel för försörjning har utvecklats parallellt med människans psykiska och andliga tillväxt. De skiftar på samma sätt som det mänskliga tillståndet. Religionerna har multiplicerats och gudarna har mångfaldigats. Vissa föreställdes som imaginära varelser, en del som djur, och sedan några som människor; och således steg för steg rörde det sig mot det metafysiska, andliga och översinnliga, till den yttersta verkligheten av Enhet.

 

Du kan även läsa boken digitalt genom att klicka här